• 044 477 518

  • lindita.ibrahimi@uni-pr.edu

  • Skënderaj, Kosovë

Kisha një pyetje të veçantë në lidhje me planifikimin e familjes dhe mjekja më dha kohë të mjaftueshme për të diskutuar opsionet dhe këshillat me mua.