• 044 477 518

  • lindita.ibrahimi@uni-pr.edu

  • Skënderaj, Kosovë

Analizat që nevojitet të kryhen gjatë shtatzënisë:

Deri në javën 13-të
✓ Gjak komplet
✓ Sideremia
✓ TSH
✓ HbsAG
✓ HCV
✓ HIV
✓ Elektroforeze hemoglobine
✓ TORCH(Toksoplazma,Rubella,Citomegalovirus,HSV 1 dhe 2)
✓ BI TEST(Double test)

Java e 17-të
✓ Urinë komplet
✓ Urokultura
✓ S.v dhe s.c
✓ Triple test

Java 22-të
✓ Gjakë komplet

Java 30-të
✓ Gjak komplet
✓ Provat renale
✓ Azotemi
✓ Kreatinemi
✓ Glicemi esëll
✓ Urinë komplet

Java 36-të
✓ Koagulimi i gjakut(PT-INR,APTT)
✓ Gjak komplet
✓ Ferritina
✓ Urinë komplet
✓ S.v dhe s.c

Deri në termin
✓ Gjak komplet
✓ Provat renale
✓ Azotemi
✓ Kreatinemi
✓ Glicemia esëll
✓ Elektrolitet
✓ Urinë komplet
Ass.Dr.Lindita Ibrahimi Veliu PhDc