• 044 477 518

  • lindita.ibrahimi@uni-pr.edu

  • Skënderaj, Kosovë

Ekografia është një metodë diagnostikuese, ku përmes përdorimit të ultratingujve me frekuencë të lartë, realizohet vizualizimi i strukturave të brendshme të trupit.