• 044 477 518

  • lindita.ibrahimi@uni-pr.edu

  • Skënderaj, Kosovë

Mjekja ime ishte shumë e kujdesshme dhe më ndihmoi të kuptoj më mirë çdo procedurë dhe analizë që u krye gjatë vizitës sime.