• 044 477 518

  • lindita.ibrahimi@uni-pr.edu

  • Skënderaj, Kosovë

Pushimi i lehonisë sipas Ligjit në Kosovë

 

Femra e punësuar në Kosovë ka të drejtë që ta marrë pushimin e lehonisë për 12 muaj.

“Me prezantimin e certifikatës mjekësore femra e punësuar mund ta fillojë pushimin e lehonisë deri në dyzetepesë (45) ditë para datës kur pritet të lindë. Në periudhën prej njëzetetetë (28) ditëve para datës kur pritet të lindë, punëdhënësi me pëlqimin e femrës shtatzënë, mund të kërkojë që ajo ta fillojë pushimin e lehonisë, nëse punëdhënësi mendon se femra e punësuar nuk është në gjendje t’i kryejë detyrat e saj.”, thuhet në nenin 49 për pushimin e lehonisë në Ligjin e punës në Kosovë.
Sipas këtij ligji, gjashtë muajt e parë të pushimit të lehonisë pagesa bëhet nga punëdhënësi me kompensim 70% të pagës bazë. Ndërsa, tre muajt në vijim, pushimi i lehonisë paguhet nga Qeveria e Kosovës me kompensim 50% të pagës mesatare në Kosovë .

🏥Ndjehu sigurtë 💬
Ordinanca Gjinekologjike Obstetrike “Dr. Linda”
👩‍⚕️ Ass. Dr. Lindita Ibrahimi Veliu gjinekologe obstetre, PhDc
☎️Për termine thirrni në nr.
📞: 044 477 518 (viber)
📞 :049 522 200
📍Adresa:Rr.Gjergj Fishta nr.7 Skënderaj( përball gjimnazit të vjetër). 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *