• 044 477 518

  • lindita.ibrahimi@uni-pr.edu

  • Skënderaj, Kosovë

  • Vizitë gjinekologjike
  • Ekografi gjinekologjike (abdominale, transvaginale, doppler)
  • Trajtimi i çregullimevemenstruale
  • PAP-Test
  • Metodat e Kontracepsionit (spirale)
  • Kontracepsioni i emergjencës
  • Trajtimi i çregullimeve në menopauzë
  • Trajtimi i infeksioneve gjinekologjike (Strisho)