• 044 477 518

  • lindita.ibrahimi@uni-pr.edu

  • Skënderaj, Kosovë

  • Vizitë obstetrike
  • Teste Shtatzënie
  • Përcjellja e shtatzënisë me ekografi
  • Ekografi 3D/4D
  • Biometri fetale
  • Fluksimetri Doppler
  • Kontroll pas lindjes në periudhën e lehonisë
  • Trajtimi i infertilitetit