• 044 477 518

  • lindita.ibrahimi@uni-pr.edu

  • Skënderaj, Kosovë

Infertiliteti është pamundësia për të konceptuar (pavarësisht shkakut), pas 1 viti marrëdhëniesh seksuale të rregullta, të pambrojtura…