• 044 477 518

  • lindita.ibrahimi@uni-pr.edu

  • Skënderaj, Kosovë

Vizita Gjinekologjike duke përfshirë vizitën me spekulum që në mënyre vizuele detekton sëmundjet transemtuese seksuale si dhe sëmundet e qafës së mitrës…